Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T14:50:34+01:00
Przywilej Cerekwicko - nieszawski - król mógł zwołać pospolite ruszenie oraz wydawać nowe prawa i podatki wyłącznie za zgodą sejmików ziemskich.
Radomski - Król nie mógł wydać ustawy bez zgody senatu i izby poselskiej. Król nie mógł wprowadzić żadnych zmian (stąd nazwa "nihil novi" = "nic nowego") w przywilejach i prawach szlachty bez zgody Senatu i Sejmu.
2009-11-26T14:52:27+01:00
Przywilej Cerekwicko-nieszawski - król odtąd nie mógł ustanawiać nowych praw, ani zwoływać pospolitego ruszenia bez wyrażonej na sejmikach zgody szlachty


w Radomiu- żadna nowa ustawa nie mogła być uchwalona bez zgody izby poselskiej