Odpowiedzi

2009-11-26T15:02:43+01:00
A) 5 g Na2CO3:

Liczymy masę molową, czyli masę 1 mola:

Masa molowa Na2CO3 = 2 * 23 g + 12 g + 3 * 16 g = 106 g

Układamy proporcję:

1 mol Na2CO3---------------------------------106 g Na2CO3
x (moli Na2CO3)---------------------------5 g Na2CO3

Po przeliczeniu "na krzyż" mamy x ≈ 0,05 mola Na2CO3

Liczymy, ile to jest cząsteczek:

1 mol ----------------------------------------------6,02 * 10 ²³ cząsteczek
0,05 mola-----------------------------------------x (cząsteczek)

x ≈ 0,301 * 10 ²³ = 3,01 * 10²²

2.

9 g K3PO4

Masa molowa K3PO4 = 3 * 39 g + 31 g + 4 * 16 g = 212 g

Układamy proporcję:

1 mol K3PO4---------------------------------212 g g K3PO4
x (moli K3PO4)---------------------------9 g K3PO4

Po przeliczeniu "na krzyż" mamy x ≈ 0,04 mola K3PO4

Liczymy, ile to jest cząsteczek:

1 mol ----------------------------------------------6,02 * 10 ²³ cząsteczek
0,04 mola-----------------------------------------x (cząsteczek)

x ≈ 0,241 * 10 ²³ = 2,41 * 10²²

Pozdro))