Żaróweczka z oświetlenia choinkowego przystosowana jest do pracy przy napięciu 14V.Wówczas płynie przez nią prąd o natężeniu 0,4 A.Jaka jest minimalna liczba żaróweczek,które należy połączyć szeregowo,aby całe oświetlenie można było podłączyć do sieci o napięciu 220 V?Oblicz opór jednej żarówki i całego oświetlenia.

2

Odpowiedzi

2009-11-26T15:02:28+01:00
U - napięcie żarówki = 14 V
I - prąd znamionowy żarówki = 0,4 A
R - oporność żarówki = U/I = 14/0,4 = 35Ω
minimalna ilość żarówek = 220 V/14 V = 15,7 = 16 żarówek
opormość całego oświetlenia = 16 razy 35Ω = 560Ω
odp.
należy połączyć szeregowo minimum 16 żarówek
oporność układu będzie wynosić 560Ω
oporność jednej żarówki wynosi 35Ω
7 4 7
2009-11-26T15:03:45+01:00
Dane
Uż=14V
Iż=0,4A
U=220V
n,Rż,Rc-?
I=U/R
Rż=Uż/Iż=14V/0,4A=35 omów
n=U/Uż=220V/14V=w przybliżeniu 16 - tyle żarówek należy podłączyć
żarówki są połączone szeregowo a więc
Rc=n*35=16*35=560 omów
5 4 5