Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T14:59:25+01:00
Apostoł był to człowiek wyrzekający się własnego życia i oddany Panu Jezusowi i Bogu. Głosił on naukę o zbawieniu i naszej religii. W obecnych czasach apostołem mozemy nazywać księży, misjonarzy, siostry zakonne, katechetów ale i zwykłych ludzi. Kazdego kto głosi prawdę o Chrystusie. O Jego życiu śmierci i zmartwychwstaniu. Kazdy kot chce podzielić się swoja wiedzą i pokazać innym drogę do zbawienia nazywany moze być apostołem.
3 2 3
2009-11-26T15:50:58+01:00
Apostoł był to człowiek wyrzekający się własnego życia i oddany Panu Jezusowi i Bogu. Głosił on naukę o zbawieniu i naszej religii.

Ale widzę, że to już osoba podemna napisała =D
2 2 2
2009-11-26T16:59:55+01:00
Apostołowie byli ludźmi powołanymi przez samego Jezusa. Towarzyszyli Mu od chrztu Jana do dnia "wzięcia Jezusa w górę", oraz byli świadkami zmartwychwstania Jezusa (Dz 2,21-22.26). Apostołowie, chodząc za Jezusem, początkowo oczekiwali od Niego tego, że poprowadzi On ich do zwycięstwa i władzy w jakimś rodzaju ziemskiego królestwa. Stopniowo jednak ich rozumienie posłannictwa Jezusa ulegało zmianie - a w dniu Pięćdziesiątnicy, po kilku tygodniach modlitwy w Wieczerniku, otrzymali Ducha Świętego, który "pouczył ich o wszystkim".

Zastanawiając się nad znaczeniem słowa "apostoł" warto mieć na uwadze fakt, że hebrajski odpowiednik tego pojęcia był dobrze znany w judaizmie (hebr. szaliah = pełnomocnik, posłaniec). Rabini nauczali, że "szaliah jakiejś osoby jest niby ona sama". Takiemu posłańcowi na pewien czas udzielano wszelkich pełnomocnictw, aby mógł on reprezentować osobę, która go delegowała. Dwunastu uczniów Jezusa z całą pewnością można uznać za takich właśnie posłańców.

Osoba wierna Bogu i kochająca Go może zostać apostołem.
1 3 1