Odpowiedzi

2009-11-26T15:12:22+01:00
Najpierw musisz policzyć, ile gramów soli masz w roztworze:
300g * 20%= 300g * 20/100= 60g

Od masy roztworu odejmiemy masę substancji, otrzymamy masę wody
mr₁-ms=mw₁
mw₁=300g-60g
mw₁=240g

Następnie obliczasz, ile będzie ważył roztwór 2% z taką samą ilością substancji:
Cp=ms/mr*100%
3%=60g/mr₂*100% / : 100%
3/100=60g/mr₂
mr₂=100*60g/3
mr₂=2000g

Od masy roztworu odejmujesz masę substancji, otrzymasz masę wody:
mw₂=mr₂-ms
mw₂=2000g-60g
mw₂=1940g

Od mw₂ odejmiemy mw₁, dowiemy się, ile ważyła dolana woda:
1940g-240g=1700g

Jeśli chodzi o wodę, do m=V, czyli 1700g=1700cm³

Odp. Należy dodać 1700cm³ wody.