Arabowie byli ludem,który przybył z Azji i podbił część Afryki i Europy.Wyznawali religię................,którą w .............roku
stworzył..................................Zawdzięczamy im
1)...............................
2)...............................
3)..........................
4)........................

1

Odpowiedzi

2009-05-23T09:39:53+02:00
Islam, 622 r, Mahomet

1) cyfry arabskie
2) nowa religie - monoteistyczna
3) system powszechnej edukacji
4) obiady z trzech dań