Odpowiedzi

2009-11-26T15:22:20+01:00
Tolerancja we współczesnym świecie jest ogromnie ważną wartością bez niej jakakolwiek koegzystencja z innymi ludźmi byłaby dość trudna gdybyśmy nie potrafili zrozumieć i ustąpić.
Żyjemy w wolnym świecie, a więc mamy do czynienia z ludźmi różnej narodowości i rasy bez tolerancji byłoby ciężko nam i ludziom, którzy mieliby z nami współistnieć