Odpowiedzi

2009-11-26T15:16:36+01:00
W I połowie XVIII wieku państwo polskie przeżywało okres poważnego kryzysu politycznego. Były to czasy kiedy w Polsce rządzili królowie z saskiej dynastii Wettynów, August II (1697-1733) i August III (1733-1763). Ich panowanie było jednak przerywane kolejnymi elekcjami i rządami Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709 i 1733-1736).
Chyba
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T15:16:37+01:00
Głównym powodem były liczne wojny, które bardzo osłabiły Polskę, gospodarka, siła ludzka i polityczna arena międzynarodowa była na niezwykle niskim poziomie, byliśmy ZDESTABILIZOWANI. Ów czas w Polsce na tronie zasiadali władcy z dynastii SASKIEJ z którymi wiąże się powiedzenie: "Za Sasa jedz pij i popuszczaj pasa" lub "zastaw się, a postaw się", które doskonale opisują tamtejszą Polskę. Gdyby tego nie było mało królowie nadawali kolejne przywileje, a liberum veto polskiej szlachty nie pozwalało wprowadzać kolejnych reform, które mogły uzrowić kraj
2009-11-26T15:17:16+01:00
- Trwały liczne wojny: ze Szwedami, z Rosją i z Turkami.
- ^Upadek pozycji państwa na arenie międzynarodowej.
- Zasada liberum veto.
- Słabość władzy królewskiej spowodowana przez liczne przywileje szlacheckie.
- Zatargi szlachty z królami uniemożliwiające reformy wewnętrzne.
- Wzrost obciążeń chłopów
1 5 1