Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T15:43:28+01:00
P,q - długości przekątnych rombu, założenie: d ≤ f
α = 120st
a = 6
Zakładam ze uczysz sie trygonometrii, więc policze Z trójkąta ABC i z twierdzenia cosinusów
(|AC|)²=(|AB|)²+(|BC|²-2|AB|* |BC|* cosα

p²=6²+6²-2*6*6*cos120st.
p²=36+36- (72 * -1/2)
p²=36+36+36
p²=108
p=√9*12
p=3√12

W trójkącie prostoątnym BSA odcinek BS o długości q/2 leży naprzeciw kąta 30, więc jest równy połowie długości przeciwprostokątnej AB. Sta q/2=3 o dalej q=6

P=1/2qp = 1/2*6*3√12 = 9√12cm²
Teraz pole już łatwo
2009-11-26T15:46:28+01:00
Boki w rombie mają taką samą długość
a²+b²=c²
wysokość tego trójkąta pada w połowie boku a, więc do pitagorasa podstawiamy (½a)² + h² = a²

a=6cm

9 + h² = 36
h²=27
h=pierwiastek z 27
h≈5

to jest wysokość
P=ah
P≈6*5
P≈30

(½a)² + a² = d1²

9+36 =d1²
d1= pierwiatek z 45
d1≈ 7

P=d1*d2/2
30≈7d2/2
60=7 *d2 /7
d2≈8.6
1 3 1
2009-11-26T21:30:24+01:00
Przekątne 6cm i 10,5cm
pole 6×10,5=63cm²