Odpowiedzi

2009-11-26T16:15:05+01:00
Aldona gdy dowiedziała się, że Konrad został wybrany na mistrza zakonu krzyżackiego i że ma opuścić Litwę postanawia wstąpić do klasztoru ale nie przyjmuje ślubów zakonnych. Zdecydowała się podążać za mężem o którym nikt nic nie wiedział oprócz Halbana. Zamieszkała zamurowana w wieży w pobliżu zamku malborskiego jako pustelnica. Nikomu nie opowiedziała nigdy swojej historii. Cierpiała z powodu, że Konrad ją opuścił ale nadal go kochała.Nie mogła się z tym pogodzić a gdy umarł Konrad to ona także umarła z rozpaczy za swoim ukochanym. Często go wspierała, Konrad często ją odwiedzał i razem dużo rozmawiali o sobie. Konrad nawet chciał nią z tej wieży zabrać ale ona się wstydziła pokazać jak wygląda