Które zdania mówią o poglądach zwolennkików rewolucji a kttóre o zwolennkiów starych pożądków
a)władza powinna służyć obywatelom a nie gnębić ich.
b)władca powinien mieć szeroki zakres uprawnień i nie powinien podlegać żadym ograniczeniom .
c)ze względu na pochodzenie rase religię narodowość i zdolności ludziom powinny przysługiwać różne prawa
d)wszyscy ludzie powinni być traktowani przez prawo jednakowo
e)ludzie mają prawo do wolności i godnego traktowania.
f)można ludzi zmuszać do pracy ponad siły a nawetczcić ich niewolnikami jeśli jest to uzasadnione.
g)władza pochodzi od boga więc monarcha podobnie jak stwórca jest ojcem dla swojego narodu.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T15:17:54+01:00
Poglądy zwolenników rewolucji:
a)władza powinna służyć obywatelom
a nie gnębić ich.
c)ze względu na pochodzenie rase religię narodowość i zdolności ludziom powinny przysługiwać różne prawa
d)wszyscy ludzie powinni być traktowani przez prawo jednakowo
e)ludzie mają prawo do wolności i godnego traktowania.
Poglądy zwolenników starych porządków:
b)władca powinien mieć szeroki zakres uprawnień i nie powinien podlegać żadym ograniczeniom .
f)można ludzi zmuszać do pracy
ponad siły a nawetczcić ich niewolnikami jeśli jest to uzasadnione.
g)władza pochodzi od boga więc monarcha podobnie jak stwórca jest ojcem dla swojego narodu.