W wierszu ,,Prośba o wyspy szczęśliwe wskaż dwa dowolne środki stylistyczne nazwij je i podaj przykłady, określ ich funkcję.

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

2

Odpowiedzi

2009-11-28T10:20:05+01:00
"A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź" apostrofa bezposredni zwrot do adresata, ukazuje nacechowanie emocjonalene podmiotu lirycznego.
"Pokaż mi wody
ogromne i wody ciche" epitety. sa po to aby ukazać chęc poznmania śiwata ciekawość ludzka
18 1 18
2009-11-28T11:06:05+01:00
Wiatrem łagodnym - epitet
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj- metafora
30 1 30