1. Czworo dzieci zmierzyło obwody i średnice przedmiotów , których brzegi mają kształt okręgu. Następnie dzieci zmierzyły przyblizoną wartośc π .Które z dzieci otrzymało najdokładniejszy wynik.
A. Michał
średnica = 18cm
obwód = 55cm
B. Ela
średnica = 8cm
obwód = 25cm
C. Asia
średnica = 24cm
obwód = 77cm
D.Kuba
średnica = 2cm
obwód = 6cm
(PROSZĘ O NAPISANIE DOKŁADNEI WSZYSTKICH OBLICZEŃ)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T15:22:21+01:00
A. Michał
średnica = 18cm r=9
O=(9*2)*3,14=18*3,14=56,52
obwód = 55cm
B. Ela
średnica = 8cm r=4
O=(4*2)*3,14=8*3,14=25,12
obwód = 25cm
C. Asia
średnica = 24cm r=12
O=(12*2)*3,14=24*3,14=75,36
obwód = 77cm
D.Kuba
średnica = 2cm r=1
O=(1*2)*3,14=2*3,14=6,28
obwód = 6cm

Odp.B!
18 4 18
2009-11-26T15:23:08+01:00
Π ~ 3,14
r = 1/2d
Ob = 2πr

A. d = 18cm
r = 9cm
Ob = 2 * 3,14 * 9cm = 56,52cm

B. d = 8cm
r = 4cm
Ob = 2 * 3,14 * 4cm = 25,12cm

C. d = 24cm
r = 12cm
Ob = 2 * 3,14 * 12cm=75,36cm

D. d = 2cm
r = 1cm
Ob = 2 * 3,14 * 1cm = 6,28cm

Najdokładniejszy wynik otrzymała Ela(B).
4 3 4