CZAS PRESENT PERFECT
czas present perfect łączy przeszłość z teraźniejszością. Stosujemy go kiedy mówimy o wydarzeniach z przeszłości, których skutek ma miejsce w teraźniejszości.

CZAS PRESENT CONITINUOUS
czas present continuous stosujemy do opisywania zarówno teraźniejszości jak i przyszłości. Do opisywania przysłości będziemy stosować go, jeśli czynność będzie posiadała określony czas i miejsce.

CZAS FUTURE SIMPLE
czas future simple stosujemy do wyrażania przewidywań, obietnic oraz podejmowania decyzji. Stosujemy go również do wyrażania opinii rozpoczynających się od czasowników:
-think-myśleć
-hope-mieć nadzieję
-sure-być pewien
-know-wiedzieć

Czas Past Simple stosujemy do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Z czasem Past Simple występują często następujące określenia czasowe:in(w),at(o),yesterday(wczoraj), ago(temu),on(w), last(zeszły).

CZAS PRESENT SIMPLE
czas present simple stosujemt do opisywania czynności stałych lub dziejących się regularnie.W czasie Present Simple mogą wystepować przysłówki częstotliwości(usually, always, never, often, sometimes). Przesłówki częstotliwości stawiamy przed głównym czasownikiem z nawiasu, wyjątkiem jest czasownik :"być--to be", ponoieważ przysłówki częstotliwości występują po nim.

CZAS PRESENT CONTINUOUS
czs present continuous stosujemy do opisywania czynności tymczasowych lub dziejących się w chwili, gdy o nich mówimy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:45:27+01:00
I co trzeba tu zrobić? Bo nie widze nigdzie pytania.
5 4 5