1. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 6x^2y-3xy^2
b) 2xyz^2-4xy+6x

2.
a) Od podwojonej sumy liczb a i b odejmij ich różnicę.
b) Od podwojonej różnicy liczby a i b odejmij ich sumę.

3. Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejszą jest liczba:
a) n+70
b) n-2

1

Odpowiedzi

2009-11-26T16:01:02+01:00
1. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 6x²y-3xy² = 3xy (2x-y)
b) 2xyz²-4xy+6x =2x(yz²-4y+3)

2.
a) Od podwojonej sumy liczb a i b odejmij ich różnicę.
2(a+b)-(a-b)
b) Od podwojonej różnicy liczby a i b odejmij ich sumę.
2(a-b)-(a+b)

3. Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejszą jest liczba:
a) n+70
(n+70+n+71+n+72+n+73)/4 = (4n+286)/4 = n+71,5
b) n-2
(n-2+n-1+n+n+1)/4 = (4n-2)/4 = n-½
4 4 4