Zadanie 7. DOPROWADŻ WYRARZENIA DO NAJPROSTSZEJ POSTACI
zadanie 8. USUŃ NIEWYMIERNOŚCI Z MIANOWNIKA
zadanie 9. ROZWIĄŻ NASTĘPUJĄCE RÓWNANIA ORAZ UKŁADY RÓWNAŃ
zadanie 10. WARTOŚĆ BEWZGLĘDNA
zadanie 13. ROZWIĄŻ RÓWNANIE
zadanie 14. W CZWOROKĄCIE ABCD KĄTY PRZY WIERZCHOŁKACH A i B SĄ JEDNAKOWE I MAJĄ PO 120 stopni.KĄT PRZY WIERZCHOŁKU C JEST NAJMNIEJSZY , PRZY WIERZCHOŁKU D JEST ZAŚ TRZY RAZY OD NIEGO WIĘKSZY. JAKĄ ROZWARTOŚĆ MAJĄ KĄTY C i D?
zadanie 15. Z WIERZCHOŁKA RÓWNOLEGŁOBOKU POPROWADZONO DWIE WYSOKOŚCI. JEDNA Z NICH MA DŁUGOŚĆ 5, A DRUGA JEST TRZY RAZY DŁUŻSZA. POLE TEGO RÓWNOLEGŁOBOKU WYNOSI 150. JAKI JEST JEGO OBWÓD?
zadanie 17. OBLICZ MIARY KĄTÓW : alfa beta i gama.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T13:58:21+01:00
14. czworokąt: 360 stopni

A:120 stopni
B:120 stopni
C:x
D:3x
c i d:4x

360-(120+120)=120

120:4= 30

c: 30 stopni
d: 30×3=90 stopni