Odpowiedzi

2009-11-26T15:38:08+01:00
Hymn (z greckiego hymnos - pieśń pochwalna) - uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei. W kręgu kultury europejskiej hymny znane były w basenie Morza Śródziemnego już w starożytności. Na stałe weszły do kanonów kulturowych wraz z rozwojem chrześcijaństwa, który uczynił swoim ten rodzaj literacki wzorując się na hebrajskim Starym Testamencie i judeochrześcijańskim Nowym Testamencie.

W literaturze średniowiecznej miał charakter niemal wyłącznie religijny. Współcześnie utożsamiany z pieśnią patriotyczną.

Historia literatury zna hymny: państwowe, narodowe, wojskowe, religijne, koronacyjne, akademickie, a także szkolne. Niekiedy hymnem staje się utwór wcale niespełniający ścisłych form gatunkowych; wystarczy, że określona społeczność nada mu taką funkcję.

Ma swoją odmianę liturgiczną śpiewaną w czasie nabożeństw. W szczególności rozbudowane są hymny protestanckie (pierwszy skomponowany przez Marcina Lutra).

Znanym polskim hymnem jest "Hymn do miłości Ojczyzny" stworzony przez Ignacego Krasickiego.
2009-11-26T15:43:33+01:00
Hymn ( z gr. hymnos- pieśń pochwalna) - gatunek liryczny skupiający uroczyste pieśńi sławiące bóstwa, najważniejsze wartości, idee, bohaterskie czyny. Wywodzi się z antycznych pieśni pochwalnych na cześć bogów. Porusza tematy religijne, patriotyczne. Mógł mieć charatker charakter uroczystej pieśni narodowej czt religijnej. Hebrajską odmianą hymnu jest psalm. Znanym hymnem jest "Hymn do miłości ojczyzny- Ignacego Krasickiego.