1.Pole równoległoboku jest równe 72cm(kwadratowe). Obicz pole tego równoległoboku podanego w skali k=1/3 (jedna trzecia)

2.Chłopiec ma monety po 50gr i po 20gr razem 27 sztuk. MOnety mają łączną wartość 8,70 zl. Ile monet po 20gr, a ile po 50 gr ma chłopiec?

3.Walec do gładzenia i ubijania szosy ma średniecę równą 2m i długość równą 2,5m. Ile metrów kwadratowych wygładzi i ubije ten walec, gdy obróci się w jednym kierunku 200 razy???1

Odpowiedzi

2009-11-26T16:15:15+01:00
1.
P₁ = ah = 72
P₂ = ¹/₃a × ¹/₃h = ¹/₉ ah = ¹/₉ × 72 = 8

2.
x - ilość monet po 0,5 zł
y - ilość monet po 0,2 zł

x + y = 27
0,5x + 0,2y = 8,7

y = 27 - x
0,5x + 0,2(27 - x) = 8,7
0,5x + 5,4 - 0,2x = 8,7
0,3x = 3,3
x = 11
y = 27 - x = 16

3.
P₁ - powierzchnia ubijana podczas 1 obrotu walca
P₂ - powierzchnia ubijana podczas 200 obrotów walca
r - promień koła będącego podstawą walca

r = 1
P₁ = 2πr × 2,5 = 5π
P₂ = 200P₁ = 200 × 5π = 1000π ≈ 1000 × 3,14 = 3140 m²