Odpowiedzi

2009-11-26T15:54:21+01:00
W przyrodzie:
-powodują rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych.
-pełnią znaczącą rolę w procesach glebotwórczych, co ma ogromny wpływ na tworzenie się pokrywy roślinnej
-bakterie symbiotyczne żyjące w żołądkach zwierząt roślinożernych umożliwiają im trawienie celulozy, która jest głównym składnikiem ścian komórkowych komórek roślinnych
-bakterie zasiedlające ciało termitów umożliwiają im trawienie drewna
-rozpowszechnione w glebie bakterie przekształcają amoniak i sole amonowe w związki azotu dostępne dla roślin
-uczestniczą w procesach samooczyszczania się wód i ścieków

- roznoszą różne choroby i drobnoustroje, przez co wiele zwierząt umiera i ginie wiele gatunków roślin.

Dla człowieka:
-wykorzystywane do produkcji kiszonych ogórków, kapusty, jogurtów.
-wykorzystywane do produkcji antybiotyków.
-wzbogacają pola uprawne w związki azotowe.

-negatywnym działaniem bakterii są procesy rozkładu, które powodują psucie się żywności, niszczenie papieru czy drewna
-przenoszą różne choroby np. Angina, trąd, salmonella.