ZADANIE1
Miejscem zerowym wielomianu W(x)=2x³+ax²-6x jest liczba -1.
Oblicz niewiadomą a.
ZADANIE2
Funkcja f określona jest wzorem:
f(x)=(x-4)³ + (3x-8)²
g(x)=x³-x²-8x+8
a) znajdź te argumenty dla których f<g
b) znajdź miejsca zerowe funkcji f i g

Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T17:49:13+01:00
ZADANIE 1

W(x)= 2*(-1)^3+a*(-1)-6*(-1) - podstawiamy -1 za x

W(x)=-2-a+6

W(x)=-a+4

0=-a+4
a=4