Odpowiedzi

2009-11-26T15:55:19+01:00
Skutki:

1.Podzielenie Ukrainy między Polskę a Rosję.
2.Utrata ziem wschodnich.

Przyczyna :

1.Dążenie magnatów polskich do uczynienia z kozaków chłopów pańszczyźnianych