Bardzo zależy mi na czasie

1)wykonaj działania:

a)(x-1)(x+1)
b)(2y+3z)(2y-3z)
c)(1+3ab)(1-3ab)
d)(xy-mn)(xy+mn)
e)((1-√2)(1+√2)
f)(√5-2)(√5+2)
g)(√7+√3)(√7-√3)
h)(2√3-1)(2√3+1)

zad.2
uprość wyrażenia,a następnie oblicz ich wartości liczbowe:
a) (5x-2)²-(5x-2)*(5x+2) dla x= -(0,2)
b)2xy(3-xy)-(3-2xy)²-xy(10-xy) dla x=-⅓, y=-(-3)
c)pq²(q²-1)-(q²-1)(q²+1)-q³(pq-q) dlaq=(-√3), p=⅓

poproszę o całość obliczeń, nie tylko wynik, daje dużo punktów i najlepszą odpowiedz nagradzam:)

2

Odpowiedzi

2009-11-26T16:59:12+01:00
A)(x-1)(x+1)=x²+x-x-1=x²-1
b)(2y+3z)(2y-3z)=4y²-6yz+6yx-9z²=4y²-9z²
c)(1+3ab)(1-3ab)=1-3ab+3ab-9a²b²=1-9a²b²
d)(xy-mn)(xy+mn)=x²y²+mnxy-mnxy-m²n²=x²y²-m²n²
e)(1-√2)(1+√2)=1+√2-√2-2=1-2=-1
f)(√5-2)(√5+2)=5+2√5-2√5-4=5-4=1
g)(√7+√3)(√7-√3)=7-√21+√21-3=7-3=4
h)(2√3-1)(2√3+1)=12+2√3-2√3-1=12-1=11


17 3 17
Najlepsza Odpowiedź!
  • illa
  • Początkujący
2009-11-26T17:24:09+01:00
Zad.1
a)(x-1)(x+1) = x² + x – x -1 = x² -1
b)(2y+3z)(2y-3z) = 4y²- 6xy +6zy – 9z² = 4y² - 9z²
c)(1+3ab)(1-3ab)= 1 – 3ab + 3ab -9a²b² = 1 - 9a²b²
d)(xy-mn)(xy+mn)= x²y² +xymn -mnxy - m²n² = x²y² - m²n²
e)((1-√2)(1+√2)=1 + √2 -√2 - 2 = 1 - 2 = -1
f)(√5-2)(√5+2)=5 + 2√5 - 2√5 - 4 = 5 - 4 = 1
g)(√7+√3)(√7-√3)= 7 - √21 + √21 - 3 = 7 - 3 = 4
h)(2√3-1)(2√3+1) = 4*3 + 2√3 -2√3 - 1 = 12 - 1 = 11

Zad.2
a) (5x-2)²-(5x-2)*(5x+2) = (5x - 2) * (5x - 2) - (5x-2) * (5x + 2) = 25x² - 10x -10x + 4 = 25x² - 20x +4
dla x = (-o,2)
25 * ( -0,2)² - 20 * (-0,2) + 4 = 25 * 0,04 + 4 + 4 = 1 + 4 + 4 = 9

A nie podałaś:
b) dla x = ?
c) dla p = ?
19 4 19