Odpowiedzi

2009-11-26T16:10:45+01:00
Imiesłów przysłówkowy:nieosobowa forma czasownika. Odmienia się przez przypadki lizby i rodzaje. W zdaniu pełni funkcje przydawki (np. Usłyszałem zblizające się kroki) lub orzeczenia (np. skarb był schowany w zamku)
Dzielą się na czynne:tworzone od czasowników niedokonanych za pomocą zakończeń -ący
bierne:tworzone od czasowników przechodnich dokonanych i niedokonanych za pomocą zakończeń -nu,-ony,-ty
imiesłow przysłówkowy:nieosobowa i nieodmienna forma czasownika. W zdaniu pełni funkcję okolicznika (np.Przez chwilę nasłuchiwałem wstrzymujac oddech). W zdaniu zawsze musi się odnosic do tej samej osoby lub rzeczy, co czasownik bedący orzeczeniem.
Dzielą się na współczesne:informuja o czynnosci odbywającej się jednocześnie z czynnością wyrażona czasownikiem. Tworzone są od czasowników niedokonanych za pomocą zakonczenia -ąc
uprzednie: nazywają czynność wcześniejszą od czynności wyrażonej czasownikiem.Tworzone sa od czasowników dokonanych za pomoca zakończeń -wszy(po spółgłoskach),-łszy(po samogłoskach)
24 3 24