Zbyszek i Natalka mają razem 200 zł oszczędności . Gdyby oszczędności Zbyszka zmalały o 30 % , a Natalki wzrosły o 30% , wówczas Natalka miałaby o 20 zł więcej niż Zbyszek . Ile oszczędność ma Zbyszek , a ile Natalka ?


Przy wypłacie kasjer pomylił się i zamiast groszy dał taką samą liczbę złotych , a zamiast złotych dał grosze . Gdy od wypłaconej kwoty odejmiemy 5gr , wówczas otrzymamy kwotę dokładnie dwa razy większą od tej , która należało wypłacić . Jaką kwotę należało wypłacić ?

1

Odpowiedzi

2009-11-27T18:59:09+01:00
Zbyszek i Natalka mają razem 200 zł oszczędności . Gdyby oszczędności Zbyszka zmalały o 30 % , a Natalki wzrosły o 30% , wówczas Natalka miałaby o 20 zł więcej niż Zbyszek . Ile oszczędność ma Zbyszek , a ile Natalka ?
x - oszczędności Zbyszka
y - oszczędności Natalki

x + y = 200
0,7x + 20 = 1,3y

x = 200 - y
0,7 (200 - y) + 20 = 1,3y
140 - 0,7y + 20 = 1,3y
160 = 2y
y = 80
x = 120
zbyszek ma 120 zł oszczędności a Natalka 80 zł
1 5 1