Zad. 1 Oblicz wysokość trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 12 cm i 9 cm, która jest poprowadzona do przeciwprostokątnej.

zad. 2
a)Jakie pole ma trójkąt równoboczny o obwodzie 27 cm?
b)Jaki obwód ma trójkąt równoboczny o wysokości 12√3?

zad.3 Oto długości boków trzech trójkątów:
1) 3 cm, 4 cm, 5 cm,
2) 5 cm, 6 cm, 8 cm,
3) 13 cm, 12 cm, 5 cm,
Wskaż wśród nich trójkąty prostokątne i oblicz ich pola.


Bardzo proszę o pomoc!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T17:06:59+01:00
Zad1 w zalaczniku
Zad2a
27/3=9 - dl boku

P=(a²√₃)4= (81√₃)/4= 20,25√₃
Zad2b
h=(a√₃)/2
zalacznik b

A zad 3
a jest prostokatny bo 3²+4²=5²

P=1/2 x 3 x 4 =6

b nie jest prostokatny bo suma kwadratow dwoch najkrotszych nie jest rowna kwadratowi najdluzszego (z tw Pitagorasa)

c jest prostokatny bo,
12²+5²=13²
P=1/2 x 5 x 12=30