Odpowiedzi

2009-11-26T16:15:14+01:00
Was/were to formy przeszłe czasownika be
forma twierdząca-1 i3 os. l. poj.was, a were pozostałe osoby
forma przecząca-wasn't, weren't
pytania- np. (konwersja)
twierdzenie I was .... to pytanie Was I....
2009-11-26T16:24:04+01:00
I was
you were
he \
she |- was
it /

we were
you were
they were


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:35:29+01:00
I was
You were
She was
he was
it was

We were
You were
They were

Was i Were występuje w czasie Past Continious. Jest to czas przeszły prosty.
Do czasownika dodajemy ing.

BUDOWA:
osoba + was lub were ( zależy od osoby ) + czasownik z ing.

Np.
You was reading a book two days ago.- wy czytaliście książke dwa dni temu.