Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:11:09+01:00
3. Cechy dramatu szekspirowskiego

* zerwanie z zasadą trzech jedności
* wrażliwość i wyobraźnia teatralna twórcy oraz widza
* ukazanie wiecznych dylematów człowieka
* tragizm i komizm życia na różnych szczeblach społecznych
* tajemniczość
* pojawienie się świata irracjonalnego
* rola fatum, losu w kreowaniu dziejów bohaterów
* psychologizm postaci
* rola jednostki w historii
* bogactwo formy artystycznej
2 5 2