1.ANIA, BASIA, CELINA ZBIERAJĄ AUTOGRAFY SŁAWNYCH LUDZI. ANIA MA O 40% WIĘCEJ NIŻ BASIA, ALE O 40% MNIEJ NIŻ CELINA. CELINA ZEBRAŁA JUŻ 70 AUTOGRAFÓW. ILE AUTOGRAFÓW MA ANIA, A ILE BASIA? (MUSI WYJŚĆ: ANIA-42, BASIA-30)
2. ZAŁOGA STATKU PIRAT BYŁA O 20% LICZNIEJSZA OD ZAŁOGI SATKU KORSARZ, A O 10% MNIEJ LICZNA NIŻ ZAŁOGA SATKU SZYPER. ZAŁOGA KORSARZA LICZYŁA 30 OSÓB. ILU CZŁONKÓW ZAŁOGO BYŁO NA STATKU SZYPER? (MUSI WYJŚĆ 40 OSÓB)
Z GÓRY DZIĘKUJĘ!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-26T16:11:29+01:00
2009-11-26T16:23:17+01:00
Zad1 celina-70 autografów
ania-70-40% =42
basia- 72-42= 30
odp. celina ma 70 anaczków ,ania ma 42 znaczki a basia ma ich 30

zad2
statek korsarz- 30 osób
statek pirat- 30+ 20%=36 0sób
statek szyper-36+ 10%= 40 osób
odp.na statkó korsarz załoga liczy 30 osób na statku pirat 36 osób a na statku szyper 40 osób