Odpowiedzi

2009-11-26T16:31:18+01:00
Szwecja w 1 poł. XVIIw:
przyczyny:
- walka o Dominium Maris Baltici
- pretensje Zygmunta III Wazy do tronu w Szwecji, gdzie został zdetronizowany w 1598 toku
- Szwecja posiadała mocną i bitną armię oraz dobrą flotę
- brak ziemi uprawnej w Szwecji
- Zygmunt III Waza zgodnie z obietnicą zawartą w Pacta Conventa włączył Estonię do Polski w 1600 roku
- Polska była łatwym celem, wyniszczona wojnami wewnętrznymi i starciami z sąsiadami

Potop Szwedzki:
przyczyny (podobne plus jeszcze):
- dokończenie podboju wybrzeża Bałtyku przez Szwecj
- obawa Szwecji przed wzrostem znaczenia Rosji
zdrada Magnatów

Główne bitwy:
1605r - Kircholm
1627r - morska pod Oliwą
1629r - Trzcianka
!655r. - obrona Częstochowy

Pokój w Oliwie - 1660 r
Rozejm w Mitawie - 1622r


Rosja:
przyczyny:
- próba rozbioru sojuszu Rosji ze Szwecją
- Kościół katolicki chciał podporządkować sobie prawosławny
- Zygmunt III Waza dąży do objęcia tronu w Moskiw

Ważniejsze bitwy:
4 lipca 1610r - Kłuszyn
1632-1634 - wojna smoleńska (bitew nie podaję)

Rozejm w Dywilinie - 1618r
Pokój w Polanowie - 1634r
Rozejm w Andruszowie - 1667r
Pokój Krzysztofa Grzymułtowsiego - 1686r

Turcja:
Przyczyny (1 poł. XVIIw.)
- rozkwit Imperium Osmańskiego
- ścieranie się interesów Polski i Turcji w Mołdawii
- zbliżenie polityki Polskiej i Habsburskiej
- wyprawy Kozaków na miasta Tureckie i Tatarów na polskie
- wyprawy Lisowczyków na Siedmiogród

Ważniejsze bitwy:
1620r - Cecora
1621r - I bitwa pod Chocimiem

Przyczyny (2 poł XVII w)
- ekspansja terytorialna Turków za panowania Mehmeta IV
- w 1666r. hetman kozacki Piotr Doroszenko uznał się lennikem Turcji
- osłabienie Polski licznymi wojnami

Ważniejsze bitwy:
1672r - Kamieniec Podolski
1673r - II bitwa pod Chocimiem
12 września 1683r - Odsiecz Wiedeńska

Traktat w Buczaczu - 1672r
Traktat w Zurawnie - 1676r
Pokój w Karłowicach - 1699r


Skutki wojen:
- choroby, zarazy
- upadek gospodarki
- zniszczenie miast, głownych ośrodków kultury
- kultura przenosi się na prowincję, do szlachty
- nieudane próby reform podatkowych i wojskowych
- niedowład skarbowo-wojskowy
- wprowadzenie Liberum Veto
- nietolerancja i zabobony w kraju


Pozdrawiam :)
9 4 9