POMÓŻCIE !! Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników :
∫2x + 5y = 7
∫3x - 5y = 3

∫x + y = 2
∫x - y = 0

∫x + 2y = 9
∫-x - 3y = 16

∫-x + y = 5
∫x + y = 5

∫2x - 1,1y = 0,7
∫0,5x + 1,1y = 4,3

∫x - 2y = 4
∫-x + 3y = 0

∫5x + 3y = 0
∫-x - 2y = 7

2

Odpowiedzi

2009-11-26T16:39:50+01:00
∫2x + 5y = 7
∫3x - 5y = 3

5x=10 /5
x=2

2*2+5y=7
5y=3 /5
y=3/5

∫x + y = 2
∫x - y = 0

2x=2 /2
x=1

1+y=2
y=1

∫x + 2y = 9
∫-x - 3y = 16

-y=25
y=-25

x+2*(-25)=9
x=59

∫-x + y = 5
∫x + y = 5

2y=10 /2
y=5

x=0

∫2x - 1,1y = 0,7
∫0,5x + 1,1y = 4,3

2,5x=5 /2,5
x=2

-1,1y=-3,3
y=3

∫x - 2y = 4
∫-x + 3y = 0

y=4

x-8=4
x=12

∫5x + 3y = 0
∫-x - 2y = 7 /*5

5x+3y=0
-5x-10y=35

-7y=35 /-7
y=-5

5x=15 /5
x=3

1 5 1
2009-11-26T16:46:13+01:00
1. |2x+5y=7
+|3x-5y=3
|x=2
5x=10/:5 |y=3/5
x=2

4+5y=7
5y=3/:5
y=3/5

2. |x+y=2
+|x-y=0
|x=1
2x=2/ :2 |y=1
x=1

1+y=2
y=1

3. |x+2y=9
+|-x-3y=16

-1y=25/ :(-1) |x=59
y= -25 |y= -25

x-50=9
x= 59

4. |-x+y=5
+|x+y=5

2y=10/ :2 |x=0
y=5 |y=5

x+5=5
x=0

5. |2x-1,1y=0,7
+|0.5x+1,1y=4,3

2,5x=5/ :2,5 |x=2
x=2 |y=3

1+1,1y=4,3
1,1y=3,3/ :1,1
y=3

6. |x-2y=4
+|-x+3y=0

y=4 |x=12
|y=4
x-8=4
x=12

7. |5x+3y=0
|-x-2y=7 / *5

|5x+3y=0
+|-5x-10y=35 |x=3
|y= -5
-7y=35/ :(-7)
y= -5

-x+10=7
-x= -3/ :(-1)
x=3
1 5 1