Odpowiedzi

2009-11-26T23:02:51+01:00
1. PRZYCZYNY:
Obowiąek płacenia dziesięciny przez chłopów świętopietrza przez państwa chrześcijańskie zniechęcał do Kościoła.

dziesięcina-stałe-obowiązkowe świadczenia na rzecz kościoła,początkowo, początkowo w wysokości 1/10 plonów,późnie ryczałtem.

świętopietrza-datki składane przez państwa chrzścijńskie na rzecz Stolicy Apostolskiej.

2. Duże znaczenie polityczne Kościoła budziło niechęć władców śwqieckich,którzy chcieli się całkowicie uniezależnić. Dotyczyło to przede wszystkim władców do umocnienia władzy centralnej w państwie.

3. Niezadowolenie budziło niewystarczjące wykształcenie większści duchownych;tylko niewielka część duchownych uzyskała wykształcenie uniwersyteckie.
4. Sprawa odpustów -odpuszczenie grzechów w zamian za odpowiednią sumę wydatkową na Kościół - sprzeczność z naukami Kościoła.


ODRODZENIE- termin wyrazający się do okreslaenia wielkiego ruchu ideowego i kuturalnego ( wyrażjącego idee humanizmu wszechstronnego rozwoju piśmiennictwa w jezykach narodu) w XV i XVI wieku.

MECENAT- opieka nad nauką i sztyką sprawowane przez państwo, instytucje lub
jednostkę.

O KARCIE SWOBÓT NIE WIEM MOZE NAPISZ MI COS WIĘCEJ...ROK DATA WIEK?