Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:21:21+01:00
Flaga brytyjska w pierwszej wersji z 1603 powstała w efekcie połączenia Anglii i Szkocji. Flaga łączyła symbole kojarzone od późnego średniowiecza z oboma królestwami i ich patronami: czerwony krzyż św. Jerzego na białym polu symbolizujący Anglię i jej patrona oraz biały krzyż świętego Andrzeja na polu błękitnym. W 1801 roku w momencie powstania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii do flagi dodano jeszcze trzeci krzyż – ukośny czerwony na białym polu.
2009-11-26T16:21:23+01:00
Terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii są: Akrotiri, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dhekelia, Kajmany, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Św. Helena, Turks i Caicos.

Wielka Brytania jest członkiem-założycielem Wspólnoty Narodów zrzeszającej byłe kolonie, dominia i inne posiadłości brytyjskie, wchodzi także w skład G8. Należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której posiada prawo veta.

Wielka Brytania to jedno z głównych mocarstw obecnych czasów. Jej siły zbrojne stacjonują w 80 krajach świata (największe stałe garnizony są w Niemczech, na Cyprze, na Falklandach, w Gibraltarze i w Kanadzie). Wielka Brytania posiada również ok. 200 głowic atomowych. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej. There is territories of dependent great britain Akrotiri, Anguilla, bermudas, british territory Antarktyczne, british territory of indian ocean, british virgin islands, Dhekelia, caymans, falkland, midday (southern) georgia and midday (southern) Sandwich, gibraltar, Montserrat, Pitcairn, helena st., Turks and Caicos. Great britain is founding member of commonwealth banding (team up) former colony (colon), dominia and other british estates, it enters to composition (warehouse) also G8. UNO belongs to advice of (council of) safety, it owns vetos in which (who) right < law (as of right) >. Great britain it one of main present world-power of time. Garrisons be stationed be constant (solid) < become > in 80 countries of worlds in germany power military ( biggest, on cyprus, on falkland, in gibraltar and in canada ). Great britain owns ok also. 200 Atomic heads. This country is included for most influential in european union also.
2009-11-26T16:25:21+01:00
Flaga reprezentuje Wielką Brytanię niebieska z czerwonym krzyżem św. Jerzego patrona Anglii. W Wielkiej Brytanii jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzania np.big ben pozdro