Odpowiedzi

2009-05-23T14:38:58+02:00
Kazimierz Wielki zaznaczył się w historii Polski jako dobry gospodarz, wprowadzając wiele zmian w polskiej gospodarce i polityce wewnętrznej. Kazimierz Wielki wprowadził nowy system zarządzania państwem, w mysl którego jednostkami podziału administracyjnego były ziemie. a władza lokalna pozostawała w rękach starostów mianowanych przez króla. Starostowie sprawowali władzę administracyjną, zarządzali dobrami królewskimi na danym terenie, sądzili ciężkie przestępstwa. Urzedy wojewody i kasztelana pozostawały urzędami ziemskimi, nadawane były szlachcie danej ziemi, natomiast urzędy centralne sprawowali panowie małopolscy, wchodzący jednocześnie w skład rady królewskiej. Na polecenie króla Kazimierza spisano i skodyfikowano prawo, powstały dwa oddzielne statuty - jeden dla Małopolski, drugi dla Wielkopolski. Król, w celu wzmocnienia systemu obronnego, podjął szerokie prace fortyfikacyjne, budując wzdłuż granic ciągi zamków warownych oraz zachęcając ludność, poprzez obniżenie podatków, do budowy murów obronnych. Wielką zasługą Kazimierza Wielkiego było również ufundowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego (Akademia Krakowska) w 1364 roku w Krakowie, nad kórym nadzór sprawowal kanclerz.
3 4 3