Zad.1
Oblicz, masę drewnianego prostopadłościanu, którego długość wynosi 4m, szerokości 3,2m a grubości 20cm. Gęstość drewna wynosi 0,8g/cm3.
Zad.2
Oblicz gęstość pręta o ciężarze 80N, jeżeli przekrój tego pręta wynosi 2cm kwadratowe, a długość 5m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T08:17:59+01:00
Zad 1
obliczmy objętosc
V =a * b * c = 4,0 m * 3,2 m * 0,2 m = 2,56 m^3
ro =0,8g/cm^3 = 800 kg/cm^3
ro=m/V
m = ro * V = 800 kg/m^3 * 2,56 m^3
m = 2048 kg
zad 2
obliczmy promien preta
P = PI * r^2
r =sqrt(P/PI) = ~ 0,8 cm
obliczmy objetosc preta
V = PI * r^2 * l
V = 1004,8 cm^3
obliczm mase preta
F = m * g ; g = 9,81 m/s^2
m = F/m = 80,0/9,81 = 8,155 kg = 8155 g
gestosc
ro = m/V = 8155/1004,8 = 8,11 g/cm^3
1 5 1