1. W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami jest o 15 (stopni) większy od kąta przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

2. W trapezie równo ramiennym o obwodzie 27 cm krótsza podstawa iramiona mają jednakowe długości. Stosunek długości podstaw tego trapezu wynosi 3 : 2. Oblicz długość ramienia.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T16:41:18+01:00
1. x - kąt przy podstawie = 55
x+15 - kąt przy ramionach = 55 +15 = 70

x+x+x+15 = 180
3x + 15 = 180
3x = 165
x= 55
-----

2. podstawy: 2x,3x, boki: 2x,2x

2x+3x+2x+2x = 27
9x = 27
x=3

2x= 6

długość boku = 6 = 2x