Odpowiedzi

2013-07-09T09:57:01+02:00

W(1)=1+2-13+10=0

x=1 jest pierwiastkiem tego wielomianu, dlatego jest podzielny przez dwumian (x-1) -

z Tw. Bezoute

 

(x³+2x²-13x+10):(x-1)=x²+3x-10

-x³+x²

--------------

     3x²-13x

    -3x²+3x

-----------------

            -10x+10

              10x-10

==============

\\(x^2+3x-10)(x-1)>0 \\(x^2+5x-2x-10)(x-1)>0 \\ \{x(x+5)-2(x+5)\}(x-1)>0 \\(x+5)(x-2)(x-1)>0 \\m.z. \ x=-5\vee x=1\vee x=2 \\Badamy \ znaki \ iloczynu \ (w \ zalaczniku) \\Odp. \ x\in(-5,1)\cup(2,+\infty)