Odpowiedzi

2009-11-26T16:27:14+01:00
P = πr²

a) 16π cm²
16π cm² = πr²/ :π
√16 cm² = r
r = 4 cm (promień koła)

b) 100π m²
100π m² = πr²/ :π
√100 m² = r
r = 10 m

c) 0,04π dm²
0,04π dm² = πr²/ :π
√0,04 dm² = r
r = 0,2 dm = 2 cm

d) π km²
π km² = πr²/ :π
√km² = r
√1000000m² = r
r = 1000 m = 1 km
2009-11-26T16:27:14+01:00
Pole koła = πr^2
a) πr^2 = 16πcm^2 /π
r^2 = 16cm^2 /(spierwiastkować)
r=4cm
b) πr^2 = 100πm^2 /π
r^2=100m^2
r=10m

c) πr^2 = 0,04πdm^2
r=0,2dm

d) πr^2 = πkm^2
r=1km
2009-11-26T16:27:27+01:00
P = 16PI
r = ?
r= pierwiastek kwadratowy z pola podzielonego przez pi

r= 4

P = 100pi
r= pierwiastek z liczby 100= 10

P= 0.04pi
r= 0.2

P= pi
r = 1