1.
x=-1 y=0,1
4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)

2.Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią.Zapisz w postaci jednomianu:
a)liczbę k razy większą niż 7
b)liczbę 5 razy większą niż k
c)liczbę o 200% więkaszą od k
d)liczbę o 10% mniejszą od 2k
e)liczbę k razy większą od 75% liczby k

2

Odpowiedzi

2009-11-26T16:28:34+01:00
1.
4(5*0,1+1)(1-5*o,1)-5(4*-1+1)(1-4*-1)=
(4*1,5*0,5)-(5*(-3*5))=
3-(5*-15)=3-(-75)=78

2.
a 7k
b 5k
c k+2k
d 2k-2k*0.1
e (0,75k)*k
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:34:18+01:00
1.
x=-1 y=0,1
4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)
4*(5*0,1+1)(1-5*0,1)-5(4*(-1)+1)(1-4*(-1)) = 4*1,5*0,5-5*(-3)*5 = 3+75 = 78


2.Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią.Zapisz w postaci jednomianu:
a)liczbę k razy większą niż 7
7k

b)liczbę 5 razy większą niż k
5k

c)liczbę o 200% więkaszą od k
k+2k=3k

d)liczbę o 10% mniejszą od 2k
2k-0,1*2k = 2k-0,2k = 1,8k

e)liczbę k razy większą od 75% liczby k
0,75k*k=0,75k²
1 5 1