Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:24:37+01:00
W monarchii absolutnej rządzi tylko władca
a w republice mają swoje zdanie również ludzie.
2009-11-26T16:25:55+01:00
Monarchia absolutna, absolutyzm – forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii a republika
władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas.