Napisz i uzgodnij równania rekacji chemicznych oraz określ typ reakcji
a)siarka+sód-->siarczek sodu
b)tlenek azotu IV -->tlenek azotu II + tlen
c)tlenek żelaza II + węgiel-->żelazo+tlenek węgla IV
d)tlenek sodu+kwas azotowy V-->azotan V sodu+woda

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-08-31T16:53:57+02:00

a) S + 2Na ⇒ Na₂S

    typ reakcji: synteza

 

b) 2NO₂ ⇒ 2NO + O₂

    typ reakcji: analiza

 

c) 2FeO + C ⇒ 2Fe + CO₂

   typ reakcji: wymiana (pojedyncza)

 

d) Na₂O + 2HNO₃ ⇒ 2NaNO₃ + H₂O

    typ reakcji: wymiana (podwójna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 5 1