Zbiór a jest zbiorem sześcioelementowym. Jego elementami są liczby a, b oraz
Rozwiązania równań: Ix + 4I =2 i Ix - 2I =2 .Elementy zbioru A można uporządkować, aby uzyskać sześć kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Wyznacz a i b, wiedząc że a < b.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:02:56+01:00
Ix + 4I =2
-2=x+4 lub x+4=2
x=-6 lub x=-2

Ix - 2I =2
x - 2 =-2 lub x - 2 =2
x=0 lub x=4


A={-6,-2,0,4,a,b}
Aby wyrazy tego zbioru tworzyły ciąg arytmetyczny to różnica między kolejnymi wyrazami powinna być stała , czyli taka sama

tylko dla układu : -6; a;-2;0;b;4 różnica między kolejnymi wyrazami ciągu jest taka sama i wynosi 2 ( to znaczy, że każdy nastepny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego 2)
zatem :
a=-6+2=-4
b=0+2= 2voila!