Mój ulubiony zwierz to pies..!

My favourite animal is a ________________________.
I like it , because_______.___________eats________and drinks _______________.________________ like______________.


Odpowiedz na pytania..!:
kiedy stosujemy czas Present simple ,a czas Present Continuous??
jakie określenia czasu są charakterystyczne dla tych dwóch czasów??

3

Odpowiedzi

2009-11-26T16:34:40+01:00
My favourite animal is a dog. I like it, because it is really friendly, funny, eats beef and drinks a lot of water. I like to go out for long walks with it.

Czas Present Simple używamy dla czynności powtarzających się, zaplanowanych czynności, rozkładów jazdy, instrukcji, praw nauki, rzeczy stałych, które się nie zmieniają, lub rzadko zmieniają. Typowe określenia czasu: always, usually, often, rarely, sometimes, never.

Czas Present Continuous używamy dla czynności krótkotrwałych wykonywanych w chwili mówienia, dla planów na przyszłość, dla rzeczy zmiennych, czasowych, dla wyrażenia irytacji. Typowe określenia czasu: now, in this moment, at this time.
2009-11-26T16:34:55+01:00
My favorite animal is a dog.
i lite it, because it's funny. It eats meat and drinks water. i like it.

present simple używamy kiedy mówimy o czynnościach które robimy często. np. codziennie chodze do szkoły. - i go to school every day

present continous używamy gdy mowimy o rzeczy którą robię w tym momencie np. Jem teraz pizze. - I am eating pizza now.

charakterystyczne present simple - usualy, always, never,
present continous - now , at the moment
2009-11-26T16:48:42+01:00
My favourite animal is a dog. Moim ulubionym zwierzątkeim jest pies.
I like it, because dogs is sweet. Ja lubie jego, ponieważ pies jest słodki.
It eats bone and drinks water. On je kości i pije wode.
My dog like play a ball. mój pies lubi bawić się piłką.

Present Simple - czas teraźniejszy, stosujemy go do czynności powtarzających się. np w każdą sobote chodze do kina.

Present Continuous - czas teraźniejszy, stasujemy go do czynności wykonywanych w chwili obecjej. np ja czytam teraz ksiażke.


Simple- one a week,raz w tygdniu
Continuous - now teraz