Odpowiedzi

2009-11-26T18:12:50+01:00
A = 5m/s²
Vo = 0
Vk = 100 m/s

t = ?
s = ?

Vk = Vo + at
s = Vot + at²/2

Vo można sie pozbyć, bo jest równe 0

Vk = at
s = t + at²/2

Vk = at |/a
Vk / a = t
t = Vk / a

s = Vk/a + a(Vk/a)²:2

wyznaczamy jednostke t i s
[t] = s
[s] = m

t = 100/5 = 20
s = 100/5 + 5 (10000/25) / 2
s = 20 + 5 * 200
s = 20 + 1000
s = 1020

Odp. t = 20s, s = 1020m.