Zadanko z matmy nie kumam ;//


Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwstawnych współczynników :

a)-x-y=-6 (I klamerka na przodzie)
-x+y=2

b)4x-5y=-4 (I klamerka na przodzie)
-2x+3y=1,1

c)-2x+y=0 (I klamerka na przodzie)
3x-3y=1

d)2x-2y=-12 (I klamerka na przodzie)
2x-5y=-19


Bardzo proszę o pomoc!!!
Najlepsza dla najlepszego ;)

3

Odpowiedzi

2009-11-26T16:43:51+01:00
A)-x-y=-6
-x+y=2
-2x= - 4 podzielic przez (-2)
x= 2


b)4x-5y=-4
-2x+3y=1,1 pomnozyc przez 2

4x - 5y = -4 to przepisujemy
-4x+ 6y= 2,2
y= -1,8

c)-2x+y=0
3x-3y=1 dzielimy przez 3
-2x+y=0
x- y=1
-x=1 dzielimy przez (-1)
x= -1

d)2x-2y=-12
2x-5y=-19 mnozymy raz (-1)
2x- 2y = -12
-2x+5y= 19
3y= 7 dzielimy na 3
y= 7/3

gdy mamy jedna niewiadoma obliczona w miejsce z lub y wstawiamy otzrymany wynik i wyjdzie nam druga neiwiadoma.
Mysle ze to juz nei jest problem

1 3 1
2009-11-26T16:53:22+01:00
A)-x-y=6
-x+y=2 stawiamy pod tym taką kreske ułamkową
______
-2x=8/÷(-2)
x=-4i

x=-4
-x+y=2
x=-4
4+y=2(bominusy sie zredukowały
x=-4
y=2-4
x=-4
y=-2

b)4x-5y=-4
-2x+3y=1.1/*2
4x-5y=-4
-4x+6y=2,2
__________
y=-1,8
y=-1,8
4x-5y=-4
y=-1,8
4x-5*(_1,8)=-4
y=-1,8
4x+9=-4
y=-1.8
4x=-13/÷4
y=-1.8
x=-13 czternastych w ułamku
y=-1.8
x=-3.25
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T17:26:58+01:00
A)-x-y=-6 (I klamerka na przodzie)/razy-1
-x+y=2

x+y=6
-x+y=2
--------------
2y=8/:2
y=4

-x+4=2
-x=-2/razy-1
x=2

x=2
y=4

spr.-2-4=-6
-2+4=2

b)4x-5y=-4 (I klamerka na przodzie)
-2x+3y=1,1/razy2

4x-5y=-4
-4x+6y=2,2
---------------
y=-1,8
4x-5razy-1,8=-4
4x+9=-4
4x=-13/:4
x=-3,25

x=-3,25
y=-1,8

spr.
4(-3,25)-5(-1,8)=-13+9=-4
-2(-3,25)+3(-1,8)=6,5-5,4=1,1

c)-2x+y=0 (I klamerka na przodzie)/razy 3
3x-3y=1

-6x+3y=0
3x-3y=1
-----------
-3x=1/:-3
x=-1/3
-2razy-1/3+y=0
2/3+y=0
y=-2/3

x=-1/3
y=-2/3
spr.-2(-1/3)+(-2/3)=2/3-2/3=0
3(-1/3)-3(-2/3)=-1+2=1

d)2x-2y=-12 (I klamerka na przodzie)/razy -1
2x-5y=-19

-2x+2y=12
2x-5y=-19
-----------------
-3y=-7/:-3
y=2i1/3

2x-2(2i1/3)=-12
2x-4i2/3=-12
2x=-12+4i2/3
2x=-7i1/3 /:2
x=-3i2/3

x=-3i2/3
y=2i1/3

spr.2(-3i2/3)-2(2i1/3)=-6i4/3-4i2/3=-12
2(-3i2/3)-5(2i1/3)=-6i4/3-10i5/3=-16i9/3=-19

1 5 1