Uzupęłnij tabelkę :
Miejscowości podane w zad. to ;Suwałki ,Zakopane, Wrocław , Darłowo.
______________________________________________________
Cechy klimatu | Czynnik kształtujący | Region Polski
_____________________________________________________
Niższe niż w p- | |
ozostałej części | |
kraju roczne temp. | |
powietrza atmo- | |
sferycznego, wys- | |
okie sumy opadów.| |
________________________________________________
Krótka,ciepła zima,| |
wczesna wiosna, | |
długi okres | |
wegetacyjny | |
__________________________________________________
Dłuższa,mroźniejsza| |
zima, lato ciepłe | |
(duża roczna ampl- | |
ituda temp. | |
______________________________________________________
Krótkie,łagodne zimy, | |
chłodne lata,zwię- | |
kszona roczna | |
suma opadów | |
atmosferycznych | |
______________________________________________________

1

Odpowiedzi

2009-11-29T12:13:36+01:00
1. SUWAŁKI
2.Wroclaw
3. Zakopane
4.Darlowo
Tak mi sie przynajmniej wydaje.