Odpowiedzi

2009-11-26T16:35:11+01:00
* kąty pomiędzy wiązaniami: 180°
* szerokie granice wybuchowości w powietrzu: 2,4% - 83% obj.
* wykazuje zazwyczaj nieprzyjemny zapach, pochodzący od zawartych w nim zanieczyszczeń (PH3) - chemicznie czysty acetylen (zwany narcylenem) nie posiada zapachu
* gęstość 0,906 - względem powietrza
* bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie i innych rozpuszczalnikach polarnych, rozpuszcza się jednak bardzo dobrze w acetonie
* po osiągnięciu pewnego ciśnienia ulega wybuchowemu rozkładowi wg reakcji:

C2H2 → 2C + H2

* wobec węgla aktywnego jako katalizatora ulega reakcji polimeryzacji najpierw do winyloacetylenu a później benzenu
* Na powietrzu (zawierającym 21% tlenu) spala się niecałkowicie ze względu na bardzo dużą procentową zawartość węgla w cząsteczce (92,3%):

2C2H2 + O2 → 4C + 2H2O
Ze względu na to w spawalnictwie, w palnikach tlenowo-acetylenowych stosuje się czysty tlen aby reakcja spalania była całkowita