Odpowiedzi

  • Damx
  • Rozwiązujący
2009-11-26T19:25:49+01:00
PEOPLE COMMUNICATE LESS WITH OTHERS BECAUSE OF NEW TECHNOLOGIES, I THINK THAT THEY HAVE TO TAKE PART IN NETWORK THAN MEET IN REAL WORLD - FOR THEM IT IS MORE CONVENIENT AND DO NOT HAVE TO MOVE YOUR HOME (ALTHOUGH SHOULD). WRITING AN E-MAIL IS MORE COMFORTABLE THAN A CONVERSATION ,,A LIVE''.

Ludzie komunikują się w mniejszym stopniu, ponieważ są różne technologie. Myślę, że wolą spotykac się w sieci niż w realu - to jest dla nich wygodniejsze i nie muszą ruszac się z domu (chociaż powinni). Pisanie e-mail'a jest bardziej konfortowe niż rozmowa ,,na żywo''.

(nie wiem czy tak) ale mam nadzieje, że pomogłem:)