Neologizm to (wybierz właściwą odpowiedź):
a)środek stylistyczny występujący najczęściej w liryce,
b)gatunek prozy, charakteryzujący się odwołaniami do nowych zjawisk i tendencji
c)wyraz nowy powstały w dawnym języku; wyraz, który nabrał nowego znaczenia,
d)nowe wydanie dzieła literackiego.

3

Odpowiedzi

2009-11-26T16:42:08+01:00
2009-11-26T16:46:23+01:00