1.Podaj nazwy związków: H2Se(aq), AlF3, As2S3
2.ułóż równaniareakcji pierwiastków i tlenków z wodą lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi
a/ Ca+H2O
B/ BaO+H20
c/Cl2O7++H20
D/ NO+H20
E/CO+H20
3.Dokończ równania reakcji
SnO2+HCl
CaO+HNO2
Mn203+H2SO4
Sr+H3PO4
Fe(0H)3+S03
Mg(OH)2+P2O5
Ba(OH)2+HClO4
Zn(OH)2+HCl
CaO+CO2
Mg+H3PO4

1

Odpowiedzi

2012-08-31T20:30:06+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zadanie 1.

 

H₂Se - selenowodór

AlF₃ - fluorek glinu

As₂S₃ - siarczek arsenu (III)

 

 

Zadanie 2.

 

a) Ca + 2H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + H₂
b) BaO + H₂O ⇒ Ba(OH)₂
c) Cl₂O₇ + H₂O ⇒ 2HClO₄
d) NO + H₂O ⇒ nie reaguje
e) CO + H₂O ⇒ nie reaguje

 

 

Zadanie 3.

 

SnO₂ + 4HCl ⇒ SnCl₄ + 2H₂O
CaO + 2HNO₂ ⇒ Ca(NO₂)₂ + H₂O
Mn₂O₃ + 3H₂SO₄ ⇒ Mn₂(SO₃)₃ + 3H₂O
3Sr + 2H₃PO₄ ⇒ Sr₃(PO₄)₂ + 3H₂
2Fe(OH)₃ + 3SO₃ ⇒ Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂O
3Mg(OH)₂ + P₂O₅ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O
Ba(OH)₂ + 2HClO₄ ⇒ Ba(ClO₄)₂ + 2H₂O
Zn(OH)₂ + 2HCl ⇒ ZnCl₂ + 2H₂O
CaO + CO₂ ⇒ CaCO₃
3Mg + 2H₃PO₄ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 5 1