Zad1.Korzystajac ze współrzednych geograficznych skrajnych punktów Polski , oblicz rozciągłośc równoleznikowąą naszego kraju i południkową.
Jastrzębia Gora 54°50`N
Zakole Bugu 24°09`E
Szczyt Opołonek 49°00`n
Zakole Odry na zachód od Cedyni 14°08`

zad.2
Prawda czy Fałsz

1.Polska ma najdłuższa granice z Czechami
2.Polska położona jest na pólkuli południowo -wschodniej
3.Kotlina sandomierska lezy w odrębie zapadliska przedsudeckieg
4.Polska ma najdłuzsza granice z Niemcami
5.Powierzchnia administracyjna Polski obejmuje morska strefe ekonomiczna
6.Pojezieże Mazurskie leży w odrębie platformy wschodnio-europejskiej

1

Odpowiedzi

2009-11-26T16:50:59+01:00
Zad 2
1Tak
2nie
3tak
4nie
5nie
6nie